Servisní místa
Servisní místa

Servisní místa značky Sencor nabízejí servis té nejvyšší kvality. Tyto servisní místa provádějí jak záruční, tak i pozáruční servis. A opravíte v nich jak drobné spotřebiče, tak i klimatizace.


Záruční podmínky
Záruční podmínky Průvodce záručními podmínkami výrobků zn. SENCOR. Naším cílem je Vaše spokojenost a proto bychom Vás rádi upozornili na některé důležité skutečnosti

Záruční podmínky


Založeno v roce 1969
Založeno v roce 1969

Na Japonském nebi vyšla zářivá hvězda, značka o tisíci srdcích

O značce


Zpětný odběr
Zpětný odběr

Ekologickou likvidaci vašeho nepotřebného zařízení necháváme na opravdových odbornících. Starý spotřebič nepatří do koše. Zlikvidujte ho ekologicky a myslete na přírodu i vy.

Ekologická likvidace odpadu


Zpětný odběr

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z ekologického hlediska aktuálním problémem. Elektronický šrot obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěžujících životní prostředí.
Environmentální problematika elektrických a elektronických zařízení je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně v § 37 tohoto zákona, kde jsou stanovena pravidla pro uvádění elektrických a elektronických zařízení na trh, pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, zpracovávání a využívání elektroodpadu, pro financování nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem a povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem.
Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Naše společnost, jakožto výrobce ve smyslu zákona o odpadech, plní své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění.
Touto právnickou osobou jsou společnosti ELEKTROWIN, EKO-KOM a ASEKOL.

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN, a.s. je nezisková společnost, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí). Díky Elektrowinu je po celé České republice k dispozici přes 8 000 sběrných míst, na kterých lze odevzdat elektrospotřebiče k ekologické recyklaci.
www.elektrowin.cz

EKO-KOM

Nezisková akciová společnost EKO-KOM, a.s. vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.
www.ekokom.cz

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení především v oblasti Výpočetní a kancelářská technika, spotřební elektronika, elektrické nástroje, hračky atd. ASEKOL úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.
www.asekol.cz